Monday, May 14, 2007

Aizat The Conductor

Aizat Amdan was the conductor of his band during his schooldays.
BAHASA MALAYSIA VERSION
Aizat Konduktor Muzik

Aizat Amdan menjadi konduktor bandnya di zaman persekolahannya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home