Saturday, January 09, 2010

Jaclyn Urges All To Pray For The Nation

Jaclyn Victor has appealed to all Malaysians to pray for the nation in the wake of terror attacks on several churches in Selangor and Kuala Lumpur where she lives.

She urges all Malaysians to remember that all religions teach love and peace and not hate and war, and that everybody prays to the same God who created the universe and everybody is descended from the same parents Adam and Eve.

BAHASA MALAYSIA VERSION
Jaclyn Seru Rakyat Malaysia Berdoa Untuk Negara

Jaclyn Victor menyeru semua orang Malaysia agar berdoa untuk negara berikutan serangan ganas ke atas beberapa buah gereja di Selangor dan Kuala Lumpur iaitu kampung halamannya.

Jaclyn menasihati orang Malaysia supaya sentiasa sedar bahawa semua agama mengajar umatnya menjadi insan yang pengasih dan cintakan keamanan, dan bahawa semua manusia berasal dari Adam dan Hawa serta sujud kepada Tuhan yang sama, pencipta alam.