Wednesday, September 01, 2010

Ash, Burn, Iz, Reza, Fazly Unite For Road Safety

Ashvin Nair, Burn Thevandran, Fazly Zainal, Reza Mohamad and Iz Sulaini are among the 50-odd Malaysian artistes involved in the annual Malaysians Unite For Road Safety (MUFORS) campaign of the New Straits Times.

Ash wrote and composed the campaign's theme song this year.BAHASA MALAYSIA VERSION
Ash, Burn, Iz, Reza, Fazly Bersatu Untuk Keselamatan Jalan Raya

Ashvin Nair, Burn Thevandran, Fazly Zainal, Reza Mohamad dan Iz Sulaini antara 50 orang artis Malaysia yang menjayakan kempen tahunan Malaysia Bersatu Untuk Keselamatan Jalan Raya (MUFORS) anjuran The New Straits Times.

Ash menulis dan menggubah lagu kempen tahun ini.